Inschrijvingen

Vrije basisschool Ulbeek

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021:

Indien u uw kind nog wenst in te schrijven voor dit schooljaar. Gelieve dan een afspraak te maken via directie.laantje@sgm-zevensprong.be

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022:

Indien u wenst in te schrijven of van een rondleiding wil genieten. Dan vragen wij u van een mailtje te sturen naar directie.laantje@sgm-zevensprong.be

Samengevat kunnen we stellen dat u kan inschrijven vanaf volgende data:

  1. Broers of zussen van kinderen die reeds naar onze school gaan: Van maandag 8 februari tot en met vrijdag 26 februari 2021.
  2. Algemene inschrijvingen voor alle kinderen: Vanaf maandag 1 maart 2021 (mogelijk vanaf 1 maart 2021 om 8u00)

U kunt zich aanmelden door op onderstaande link te klikken. Dan nemen wij contact met u op voor het verdere verloop van de inschrijving. (mogelijk vanaf 1 maart 2021 om 8u00)

INSCHRIJVEN 

 

Uitgebreide toelichting inschrijvingsprocedure:

Omdat wij er bewust voor kiezen om de klasgroepen klein te houden en van met graadsklassen te werken geldt er voor onze school een capaciteitsbeperking.

Omwille van de beperkte capaciteit werkt de school hier met voorrangsregels.

Het decreet Gelijke Onderwijskansen verplicht scholen er toe een heel strikt inschrijvingsbeleid te voeren. Dit betekent o.a. dat elke school een chronologisch inschrijvingsregister moet aanleggen. Wanneer de school een inschrijvingsstop moet invoeren omwille van plaatsgebrek, krijgen de kleuters en leerlingen die eerst zijn ingeschreven voorrang. De school kan slechts beperkt afwijken van deze regel en tijdelijk voorrang geven aan broers en zussen en kinderen van personeel.

De capaciteit voor elk geboortejaar  is 10.
De capaciteit voor elk leerjaar is 10.

Overzicht capaciteit en vrije plaatsen:

Geboortejaar Capaciteit Vrije plaatsen
2016 10 1
2017 10 2
2018 10 7
2019 10 10
Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
1ste 10 4
2de 10 0
3de 10 1
4de 10 0
5de 10 7
6de 10 2

 

Onze school werkt met volgende voorrangsregels:

  1. Kinderen van personeel:

De inschrijving van kinderen van personeel is op vrijdag 5 februari 2021 en gebeurt digitaal.

  1. Broers en zussen of kinderen van dezelfde leefentiteit:

INSCHRIJVINGEN BROERS EN ZUSSEN: 8 februari 2021 – 26 februari 2021

U kan vanaf 1 februari 2021 contact opnemen met juf Chantal of via directie.laantje@sgm-zevensprong.be

Indien de inschrijving niet voldaan is ten laatste vrijdag 26 februari, dan vervalt de voorrangsregel en het recht op voorrang. U dient dan in te schrijven volgens de procedure van algemene inschrijving.

  1. Algemene inschrijving:

Na respectievelijk 26 februari 2021 (voor broers en zussen) vervallen alle voorrangsregels.

De algemene inschrijving start op maandag 1 maart 2021 om 8u00 (u kan vanaf dan een afspraak maken via directie.laantje@sgm-zevensprong.be )

START ALGEMENE INSCHRIJVINGEN: MAANDAG 1 MAART 2021 om 8u00

Er wordt een aanmeldingsregister opgemaakt waar de chronologische volgorde van aanmelding via mail wordt bijgehouden.

Nadien is er de inschrijving in het inschrijvingsregister. U tekent voor akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project. Vanaf dan is uw kind ingeschreven.

Als de capaciteit is bereikt, wordt uw kind geweigerd. U ontvangt dan het document van een niet-gerealiseerde inschrijving. We gebruiken hiervoor het opgelegde model.

De lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen geboortejaar 2019 is geldig tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft (30/6/2022). Indien u voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw op de wachtlijst wil staan, dient u zich op 4 mei 2022 vanaf 8.30 uur opnieuw aan te melden voor inschrijving.

Wij schrijven uw kleuter dan opnieuw in en u krijgt opnieuw een bevestiging van niet-gerealiseerde inschrijving.

Instapdagen voor kleuters (alleen voor wie nog geen drie jaar is) :

SCHOOLJAAR 2021-2022
instapdatum geboren tot en met
1 september 2021 1 maart 2019
8 november 2021 8 mei 2019
10 januari 2022 10 juli 2019
1 februari 2022 1 augustus 2019
7 maart 2022 7 september 2019
19 april 2022 19 oktober 2019
30 mei 2022 30 november 2019