Meten maar!

  Tijdens de les metend rekenen leerden we over de kilogram en de gram. In groepjes gingen we aan de slag en moesten we allerlei weegopdrachten uitvoeren.

Bezoek containerpark

Tijdens de stage van juf Stien leerden we over de soorten afval en hoe we moeten sorteren. We brachten ook een bezoek aan het containerpark waar we een leerrijke rondleiding kregen. Achteraf gooiden we ons meegebracht vuilnis in de juiste container.

Grootouderfeest

Op donderdag 30 april werden alle grootouders van onze kleuters uitgenodigd op ons grootouderfeest. Ruim 100 oma’s, opa’s, vake’s, moeke’s, … waren present. Tijdens de Grote Boerderijzoektocht werden enkele weet- en doe-vragen opgelost....